PSOTKOVÁ, Veronika. Dědova zahrada [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10196. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO