MIKOTOVÁ, Tereza. Vymezení osobního prostoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10197. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Richard Fajnor.
Uložit do Citace PRO