PATTOVÁ, Edita. Změna účelu vozidla [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10199. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Štěpán Grygar.
Uložit do Citace PRO