FÁBIKOVÁ, Ľubomíra. Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO