GEREG, Jaroslav. Design osobního sportovního automobilu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO