VENCLOVSKÝ, Martin. Transformační návrhová metoda filtrů vycházející z pasivních struktur [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Norbert Herencsár.
Uložit do Citace PRO