KAMAN, Štěpán. Implementace kvality služby v bezdrátových sítích [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10229. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO