KURUC, Jiří. Podpora kvalitativních požadavků služeb v rádiových přístupových sítích vysokorychlostních variant mobilních sítí [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10244. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.
Uložit do Citace PRO