MAREK, Pavel. Měření přenosových a imitančních charakteristik aktivních obvodových prvků [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kubánek.
Uložit do Citace PRO