PAVLÍK, Martin. Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10269. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Hajný.
Uložit do Citace PRO