ŠOPÍK, Lukáš. Vývoj vozů Formule 1 [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10275. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO