KOŇAŘÍK, Libor. Lavinové komunikační uzly [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10279. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Míča.
Uložit do Citace PRO