VRÁTNÁ, Magdaléna. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO