JAVŮREK, Tomáš. HAPPY END. Kapitola IV.: Invaze na vzdušné zámky ! [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10287. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Vladimír Merta.
Uložit do Citace PRO