KRUPIČKA, Jan. Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10288. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jaromír Mačák.
Uložit do Citace PRO