KŘÍŽ, Michal. Dříve než navždy [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Margita Titlová.
Uložit do Citace PRO