LYSÁ, Monika. Jedno bez druhého neexistuje [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10298. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Filip Cenek.
Uložit do Citace PRO