KRÁL, Tomáš. Posouzení efektivnosti informačního systému pro ISP a návrh změny [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10300. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.

Uložit do Citace PRO