PAVELA, Radek. Využití neuronových sítí pro predikaci síťového provozu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10309. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Kacálek.
Uložit do Citace PRO