PAZDERA, Igor. Úprava parkovacích míst v areálu VUT FSI, Technická 2, Brno [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1031. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Rasch.

Uložit do Citace PRO