MATOUŠKOVÁ, Tereza. Strategie rozvoje podniku Focus CZ Marketing and IT Research s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10320. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO