VYKOUKAL, Libor. Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10321. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.
Uložit do Citace PRO