BUTULA CICHÁ, Marie. Věci podobné nejsou stejné [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10331. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Tomáš Přidal.
Uložit do Citace PRO