KLOFÁČ, Radek. Stavebně technologický projekt rekonstrukce pavilonu "A" nemocnice Havlíčkův Brod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10342. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO