TESAŘOVÁ, Hana. Podnikatelský plán na rozvoj živnostenského podnikání [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Mucha.
Uložit do Citace PRO