DÍTĚ, Miroslav. Network Voice Message Box [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10361. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO