LISÝ, Martin. Čištění energoplynu z biomasy v katalytickém vysokoteplotním filtru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1037. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.

Uložit do Citace PRO