FELTL, Jakub. Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10377. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Petr Doležal.
Uložit do Citace PRO