JINDROVÁ, Pavlína. Vytěsněný prostor [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO