HODBOĎ, Tomáš. Ni/kde ni/kdy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10401. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.
Uložit do Citace PRO