BURGERTOVÁ, Kateřina. Vzpomínky na krajinu [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10408. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.

Uložit do Citace PRO