CHALOUPKA, Martin. Vliv účinků poddolování na volbu typu nosné konstrukce mostu v km 332,420 trati Dětmarovice - Č. Těšín [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce David Kmošek.
Uložit do Citace PRO