ANDĚRA, Jan. Listování [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Jiří Hynek Kocman.
Uložit do Citace PRO