ADÁMKOVÁ, Věra. Náboženské umění a jeho proměny jako zdroj inspirace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Margita Titlová.
Uložit do Citace PRO