SPEVÁK, Tomáš. Před obrazem Jeana-Michela Basquiata: Hlava [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10420. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.
Uložit do Citace PRO