PRÁŠEK, David. Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10432. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Roman Prokop.

Uložit do Citace PRO