NOVOTNÁ, Daria. Madony [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10433. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.
Uložit do Citace PRO