NOVÁKOVÁ, Martina. Breakthrough / pronikání [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Richard Fajnor.
Uložit do Citace PRO