MIKULKOVÁ, Marcela. Neon - romantic [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Margita Titlová.

Uložit do Citace PRO