KÓŇOVÁ, Barbora. Zlepšenie riadenia zásobovania a optimalizácie zásob [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10448. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Šunka.
Uložit do Citace PRO