ČERMÁK, Justin. Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1045. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marek Bohrn.
Uložit do Citace PRO