NEZHYBA, Jiří. Aplikace pro úpravy histogramu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10451. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Říha.
Uložit do Citace PRO