KOPEČEK, Tomáš. Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10453. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Josef Vyoral.

Uložit do Citace PRO