GERTNEROVÁ, Markéta. Pracovní podmínky v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO