ONDRUŠ, Tomáš. Selektivita elektrických přístrojů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10461. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.
Uložit do Citace PRO