DUCHOVIČ, Adam. Aplikace pro zobrazení mapových podkladů ve webovém prostředí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Koutný.
Uložit do Citace PRO