VOTAVA, Martin. Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10471. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Milan Šimek.
Uložit do Citace PRO