SIROTNÝ, Miroslav. Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Milan Šimek.
Uložit do Citace PRO