OTOUPALÍK, Pavel. Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10483. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.
Uložit do Citace PRO