BARTOŠOVÁ, Petra. Ovčí farma [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10485. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiří Myslín.
Uložit do Citace PRO